Att söka hjälp är inte svagt

I år har hösten varit den tyngsta någonsin för många. Glädjen över en god skörd är en av de bästa stunderna för en odlare, men den infinner sig inte alltid. Oskördade åkrar är en plåga att se och påverkar också den redan ansträngda ekonomin. Gränsen för vad bonden klarar av är nära.

Psykologen och psykoterapeuten Ninni Rehnberg föreläste i Vanda Lantbruksmuseum 24.10 på en  Ta hand om bonden –träff, som ordandes av SLC. Dagens ämnen var tunga: utbrändhet och hur svårt det är att tala om problemen. Fokus låg ändå på hur man kan hjälpa dem som har det svårt.
Arbetet är givande och man kan lyckas väl, när man har hög motivation och när man känner, att arbetet har betydelse för en själv och för omgivningen. Men när arbetet förlorar sin mening och betydelse blir det tungt. Konstant stress, reglerna inom stödsystemet och kritiska röster från samhället kan minska jordbrukarens motivation. Men hur ska bonden ha mod och ord för att prata om ångesten och stressen som förorsakats av nuläget?

Varför drabbas just jag?

Utbrändhet är ett symptom som har många olika orsaker.
– Ingen blir utbränd på grund av att hen är svag eller dålig, understryker Ninni Rehnberg.  Det är känslor, så som osäkerhet, frustration eller att ständigt leva i konflikt som leder till utmattning.
En jordbrukare kan känna att arbetet förlorat sin mening när tiden går åt till att ta sig igenom  stöddjungeln. Jordbrukarens mål är att odla och producera mat, inte att rita kryss på rätt ställe på en blankett som landar i en mapp hos myndigheterna. Känslan av frustration växer när man tänker på sin egen produktion i ljuset av EU-byråkratin.
Inte ens ett år då spannmålsskörden blir bra, har odlaren några större möjligheter påverka priset.
– Det att inte kunna påverka sitt eget jobb ökar stressen. Utmattningen föder tankar som att mitt jobb inte är något värt, men också ger också fysiska symtom, som värk och trötthet, beskriver Rehnberg.

Ta tag i konflikterna

Ibland är det svårt att komma vidare i sina funderingar när det gäller framtiden för den egna gården. När man ser på samma väggar varje dag är det svårt att få distans till situationen.
– Konflikten mellan vad jordbrukaren vill producera och vad som är ekonomiskt lönsamt kan vara stor, säger Rehnberg. Att få göra det man trivs med är en viktig del av arbetslivet och den glädjen borde också bönderna få känna.
På många gårdar är släktens historia en viktig del av vardagen och det finns förväntningar som kanske inte längre är förenliga med nutidens krav. ”Här har vi har alltid odlat bygdens bästa vete” kan den äldre generationen säga i ett försök att uppmuntra, men ibland måste saker förändras. Konflikten mellan det man själv vill göra och släktens förväntningar blir en ömmande punkt om saken inte tas upp till diskussion.

Det hjälper att prata

Om stressen och utmattningen har gått för långt har den drabbade svårt att tänka sig att det finns hjälp.  Det erbjuds hjälp från flera håll, men först måste den som behöver hjälp själv inse att man inte kan klarar allt ensam.
– Vid en akut kris eller olycka är det lättare att inse behovet av hjälp, konstaterar Ninni Rehnberg.
Att tala om problemen är det första steget mot att lösa dem. Partnern har kanske hört klagovisan om de låga spannmålspriserna och den omöjliga byråkratin redan många gånger, utan att förstå varför samma ämnen kommer upp år efter år. Det kan vara bra att tala med någon annan ibland, för partnerns åsikter kanske inte väger lika tungt som vänners eller en arbetsplatshälsovårdares.
Arbetsplatshälsovården är ett ställe dit man kan vända sig för att tala om utbrändhet. I bästa fall kan regelbundna diskussioner där hjälpa den drabbade att se ljusare på saker. Det är också möjligt att få remiss för terapi om det krävs. All personal inom vården har tystnadsplikt.

Sök hjälp i tid!

Ett jordbruk är en mångfacetterad helhet: familj, arbete, parförhållande och egendom är alla delar av samma helhet och problem i en del syns genast också i de andra. Problemen är av olika art och storlek, men det lönar sig att söka hjälp. Ekonomiska problem är bland de svåraste att lösa, för hela livet kan rubbas till följd av dem. Men det är lättare att ta tag i problemen innan de blivit alltför stora.
Projekten Ta hand om bonden och Tarmo maatilayrittäjille har bägge som mål att erbjuda samtalshjälp och ge information om andra former av stöd som finns att få för jordbrukare. Genom projekten är det möjligt att få en betalningsförbindelse för till exempel terapi, parterapi eller juridisk hjälp.

Ta hand om bonden – kontaktpersoner på svenska Märta Strömberg-Nygård tel. 029 4352242 och Susanne Rabb tel. 050 331 9056

Ta hand om bonden >>