Ansökningstider

Urvalsperioderna för landsbygdsprogrammets företagsstöd och projektstöd i Nylands NTM-central 2022-2023.

Det går att ansöka om landbygdsprogrammets projekt-, företags- och jordbruksinvesteringar när som helt, men ansökningarna behandlas i rater, då urvalsperioden tar slut.

OBS! Landsbygdsfondens stöd för företag och projekt som Nylands NTM-central beviljar är så gott som använda för år 2022. Som det nu ser ut kan de resterande stödmedlen ansökas för företagsstöd och för stöd ur EU:s återhämtningsmedel senast 15.8. och projektstöd senast 30.4. och 30.9.

Ansökan om jordbruksinvesteringsstöd och startstöd för unga lantbrukare fortsätter ännu normalt vid Nylands NTM-centralen.

Företagsstöd

16.3. – 15.8.2022

Projektstöd

1.2. – 30.4.2022
1.5 – 30.9.2022

Jordbrukets investeringsstöd

16.3.–15.8.
16.8.–15.10.

Startstöd till unga jordbrukare

1.2.–30.4.
1.5.–31.7.
1.8.–31.10.

Finansiering via Leader-grupper

Finansiering via Leader-grupper kan sökas kontinuerligt. Behandlingstiderna är bundna till styrelsemötens tidtabell och kan variera mellan olika grupper. Det lönar sig alltid att kontakta lokala Leader-gruppen i tid för att få reda på ansökningstiderna samt behandlingsscheman.

Nylands Leader-grupper hittar du via länken nedan: