|

Ansökningstider

Urvalsperioderna för landsbygdsfonds företagsstöd och projektstöd i Nylands NTM-central 2023.

I år har landsbygdsfondens nya programperiod börjat som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP 2023 – 2027). Vi kommer att informera om öppnandet av ansökan våren 2023.

Företagsstöd

Inte sökbar för närvarande. Villkoren för den nya finansieringsperioden bekräftas våren 2023.

Projektstödet (inkl. företagsgruppsprojekt)

Inte sökbar för närvarande. Villkoren för den nya finansieringsperioden bekräftas våren 2023.

Jordbrukets investeringsstöd

Inte sökbar för närvarande. Villkoren för den nya finansieringsperioden bekräftas våren 2023.

Startstöd till unga jordbrukare

Inte sökbar för närvarande. Villkoren för den nya finansieringsperioden bekräftas våren 2023.

Finansiering via Leader-grupper

Inte sökbar för närvarande. Villkoren för den nya finansieringsperioden bekräftas våren 2023.

Nylands Leader-grupper hittar du via länken nedan:

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ