|

Ansökningstider

Urvalsperioderna för landsbygdsfonds företagsstöd och projektstöd i Nylands NTM-central 2023.

I år har landsbygdsfondens nya programperiod börjat som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP 2023 – 2027). Vi kommer att informera om öppnandet av ansökan våren/sommaren 2023.

Företagsstöd

Livsmedelsverket kommer längre fram att informera om öppnandet av ansökan år 2023.

Projektstödet (inkl. företagsgruppsprojekt)

Livsmedelsverket kommer längre fram att informera om öppnandet av ansökan år 2023.

Jordbrukets investeringsstöd

Ansökan om investeringsstöd för jordbruk och startstöd är elektronisk och har öppnat i Hyrrä e-tjänst i april. Läs mer: Investeringsstöd för jordbruk

  • 11.5.–15.8.2023
  • 16.8.–15.10.2023
  • 16.10.2023–15.1.2024

Startstöd till unga jordbrukare

Ansökan om investeringsstöd för jordbruk och startstöd är elektronisk och har öppnat i Hyrrä e-tjänst i april. Läs mer: Startstöd till unga jordbrukare

  • 11.5.–15.8.2023
  • 16.8.–15.10.2023
  • 16.10.2023–15.1.2024

Finansiering via Leader-grupper

Inte sökbar för närvarande.

Nylands Leader-grupper hittar du via länken nedan:

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ