Ansökningstider 2021

Ansökningstider i Nylands NTM-central
Företagsstöd

1.11.2020 – 15.2.2021
16.2 – 31.3.2021
1.4 – 15.5.2021
16.5 – 31.8.2021
1.9 – 15.11.2021

Utvecklingsprojekt

1.10.2020 – 22.1.2021
23.1 – 30.4.2021
1.5 – 30.9.2021


Läs aktuellt om landsbygdsfinansiering från Nylands NTM-central via länken här »

Finansiering via Leader-grupper

Finansiering via Leader-grupper kan sökas kontinuerligt. Behandlingstiderna är bundna till styrelsemötens tidtabell och kan variera mellan olika grupper. Det lönar sig alltid att kontakta lokala Leader-gruppen i tid för att få reda på ansökningstiderna samt behandlingsscheman.

Nylands Leader-grupper hittar du via länken nedan:

EMO ry »
Pomoväst ry »
Silmu ry »
Ykkösakseli »