Gipsspridning på åkrar.
|

Ansökan om gratis gipsspridning på åkrar har öppnats den 7 juni 2022, också i Nyland.

Vi skyddar den finländska maten tillsammans – på land och till havs! Gratis gipsbehandling på åkrar har expanderat till hela Finlands kustområde, inklusive Nyland.

Gips har länge varit känt också som jordförbättringsmedel. Genom gipsbehandling kan man avsevärt minska erosionen på ytjord samt avsköljning av fosfor och kol från åkrarna. Gipset och spridningen är kostnadsfritt och skattefritt, och beställningen har ingen inverkan på lantbruksstödet. Man uppskattar att gipsbehandling är mer kostnadseffektiv och snabbverkande än någon annan vattenskyddsmetod som används i jordbruket i dag.

Ni är berättigade att ansöka stöd om rådgivning samt gipsbehandling om ni har i er besittning åkerskiften som är lämpliga för behandlingen. Ni kan ansöka om rådgivningen eller behandlingen enskilt och dom är inte bundna till varandra på något sätt. Gipsbehandlingen tillhandahålls av gipsprojektet som samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland, som ingår i programmet för att förbättra vattenskyddet och Finlands program för hållbar tillväxt (Next Generation EU) Rådgivningen utförs av ProAgria.

Läs mer på webbplatsen av KIPSI-projektet. Bild: Petri Ekholm.

Gipsspridning på åkrar.
TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ