Skärgårdslandskap från Kyrkslätt.

Ansökan för turistprojekt i glest bebyggda områden

Ansökan för utvecklingsprojekt för natur-, mat-, fiske- och jaktturism i glest bebyggda områden är nu igång. I projekten kan man till exempel skapa samarbetsnätverk, utveckla turistprodukter och -tjänster eller främja turismens ansvarsfullhet, kvalitetsutveckling, tillgänglighet eller köpbarhet.Den första ansökningsperioden går ut 15.8.2022. Projektsökningen är riksomfattande. I Nyland finns glest bebyggda områden främst i skärgårde.

Bakom projektsökningen står den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden och deras beslut att allokera sammanlagt tre miljoner euro i finansiering för utveckling av turismen i glest bebyggda områden. NTM-centralen i Lappland ansvarar för genomförandet av projektsökningen.

Stödet riktas till utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden.

Glesbygden

Glesbygden täcker en stor del, det vill säga över 68 procent, av Finlands areal. Området är nationellt betydande eftersom det hyser största delen av de materiella och immateriella råvarorna i Finlands natur. I glesbygden finns dock många utmaningar som beror på långa avstånd och gles bebyggelse. Cirka 5 procent av befolkningen bor permanent i glesbygden. Definitionen av regionen grundar sig på den geodatabaserade klassificeringen stad-landsbygd som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE).

Läs mer: Ansökan för turistprojekt i glest bebyggda områden

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ