Nylandsbygd.fi

Nylandsbygd.fi är en informationsbank för landsbygdsfinansiering. Undersök finansieringsmöjligheterna, hitta rätt råd och delta i evenemang.

Evenemang

Aktuellt i Nyland

Hangon merimaisemaa.

Nylands Leadergrupper fortsätter den lokala utvecklingen av landsbygden efter att JSM godkänt dem för perioden 2023-2027

Meddelande 2.2.2023 Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt alla de fyra nuvarande Leadergrupperna i Nyland för finansieringsperioden 2023–2027. Andelen av den offentliga finansieringen för Nylands Leadergrupper…
Läs artikeln Nylands Leadergrupper fortsätter den lokala utvecklingen av landsbygden efter att JSM godkänt dem för perioden 2023-2027

Landsbygdsfinansiering

Landsbygdsprogrammets finansiering skapar tillväxt, utveckling och välfärd i Nyland.

I regionen beviljas företags- och projektfinansiering av NTM-centralen och lokala Leader-grupper. Lokala och mindre projekt behandlas i Leader-grupperna enligt lokala strategier och större finansieringsansökningar behandlas vid NTM-centralen i Nyland baserat på kriterierna i den regionala genomförandeplanen. Jordbrukarstöd söks i sin tur via kommunens landsbygdsförvaltning och strukturstöd för gårdar hos NTM-centralen.

Finansieringsbesluten fattas alltid nära kunden och enligt regionens egna behov!

Läs mer om landsbygdsfinansiering och gå djärvt för att utveckla landsbygden Nyland!

Finsierar landsbygdens:
  • företagsverksamhet
  • jordbruk
  • regionala och lokala utveckling
  • utbildning och informationsförmedling och samarbete

I SAMARBETE

EMO logo.

Verksamhetsområde
Esbo, Hausjärvi, Hyvinge, Loppis, Nurmijärvi, Riihimäki, Tusby och Vanda

Pomoväst logo.

Verksamhetsområde
Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg och Sjundeå

SILMU logo.

Verksamhetsområde
Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo

Ykkösakseli logo.

Verksamhetsområde
Högfors,
Lojo
Salo,
Vichtis

NTM-Centralens logo.

NTM-centralen sköter uppgifter i anknytning till näringar, arbetskraft och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser.

Landsbygdsprogrammets logo

Finland får stöd ur Europeiska unionens landsbygdsfond för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) för att utveckla sina egna landsbygdsområden.